Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Digitale e turismu naturalìsticu: su ruolu de sos ‘big data’ e s’Asinara

A pustis chi bìsitant s’Asinara, is turistas faghent tapa fintzas a sa marina de sa La Pelosa de Istintinu, a is tzentros istòricos de Tàtari, S’Alighera e Casteddu Sardu, a sas Grutas de Netunu de Capo Caccia, a su parcu de Portu Conte e a sos sitos archeològicos tra Portu Turre e sa Nurra.

Ddu narat s’istùdiu “Digitale e turismu naturalìsticu: su ruolu de sos big dada e su casu Asinara” chi cunfirmat comente sa destinatzione de s’ìsula siat a tretu de generare economia in totu su nord Sardigna. Sa noa arribbat in is dies chi su parcu natzionale de s’Asinara at otentu su reconnoschimentu dae sa Carta Europea de su turismu sustenìbile de is àreas tuteladas paris cun àteras 7 realidades europeas. Su parcu in custu modu intrat a fàghere parte in manera ufitziale de sa federatzione Europarc e, Covid permitende, at a leare parte a sa tzerimònia de intregu de su diploma fissada pro su primu de trìulas 2021 a Sabugal, in Portogallu, in ocasione de su Ects Network Meeting.

Unu percursu portadu a in antis paris cun su ministeru de sa Transitzione ecològica, chi at finantziadu totu is atziones de acreditamentu, e cun sa Federatzione italiana de is parcos. In prus ant aderidu a su percursu de tzertificatzione is comunos de Portu Turre, de Istintinu e de Casteddu Sardu. Oe sa rete Europarc Cets interessat 37 paisos in rapresentàntzia de mìgias de àreas amparadas e sitos Natura 2000.

In totu, sas organizatziones unidas in sa federatzione gestint prus de trinta milliones de ètaros chi apartenent a sa Rete Natura 2000 (uguale a su 40% de sa mannària totale de sa rete) e sa Cets rapresentat sa tzertificatzione prus autorèvole pro sa calidade de sa gestione. Su motivu printzipale de custu est ca si tratat de una tzertificatzione de protzessu, chi atestat su cumpretamentu de unu percursu partetzipativu gràtzias a su cale s’àrea amparada bantat un’istrategia territoriale pro su turismu sustenìbile. Unu sèberu portadu a in antis dae s’Ente, dae is operadores econòmicos e dae is amministratziones locales, comente Portu Turre, Istintinu e Casteddu Sardu in una gestione ativa de sa sostenibilidade in àmbitu turìsticu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...